Cac mẹ có biet đia chỉ nao trang điem và lam toc ở HN khong, gan khu vuc Deawoo là tot nhat. Minh có bưa tiec cuoi tuan mà khong biet lam ở đau cho đep. Cac mẹ giup minh voi. Cam on cac mẹ nhieu.