Mình đọc nãy giờ để kiếm bài về cấy tóc mà không thấy, nên mạn phép lập các topic nhờ sự giúp đỡ của mọi người về tóc.


Mình tên Huy 41 tuổi, bị hói đầu ở xung quanh vùng xoáy, mỗi lần tắm thì tóc bị rụng nhiều, bây giờ thì gần nữa đầu rồi. Tiền khám với tiền điều trị thuốc thì tốn kém quá, nhưng không hiệu quả. Ở đây có bạn nào từng bị rồi cho mình xin ít thông tin cũng như cách giải quyết vấn đề này giúp mình. Mình cảm ơn ạ.