em mới cắt kiểu Bob, về gội xong là tóc lại vểnh hết ra không ôm vào mặt nên sáng nào cũng phải sấy.lích kích quá nên em đang muốn đi ép phồng. nhưng mọi người cũng bảo ép phồng không giữ được lâu.mẹ nào có kinh nghiêm ép phồng chỉ giúp em với.tiện các mẹ chỉ luôn cho em cửa hàng nào ép phồng đẹp và rẻ nhé:Smiling: thanks các mẹ nhiều.em tặng :Rose::Rose::Rose::Rose: các mẹ trước nhé:Kiss: