Các chị em ai biết chỗ cắt tóc nào đẹp ở SG thì chia sẽ nhé (và cả uốn duỗi nhuộm bla bla bla lun, nói chung mọi vấn đề liên wan đến tóc) :D