Co ai sử dụng tóc kẹp dải bằng tóc thiệt chưa cho e xin ít review ạ. Tiện thể co chị nao pass tóc k pass cho e ạ