Hiện tại e đang để kiểu đầu tương tự ntnàylúc nào cũng để xõa nên e thấy hơi nhàm chán


Các kẹ có thể chỉ cho e cách biến hóa với kiểu đầu ntnày k ^^~