Các mẹ tóc dài ơi vào đây trao đổi kinh nghiệm chăm sóc tóc nhé.


Tóc em dài vì con nhỏ lên thời gian chăm sóc tóc không có, nên tóc không được như ngày con gái, các mẹ có kinh nghiệm gì không?