Chao cac me thong thai va sanh dieu, tinh hinh la em muon lam xoan, dau e ngan nen lam xoan ngan thoi, ep phan mai va nhuom lai toc, tom lai lai tan trang lai chut. Cac me chi cho em cho lam tot voi nhe. Em o Ha Noi ạ