Phụ nữ thế kỷ 21 đang ngày càng đẹp hơn, tội tự hỏi mình tại sao tôi không thay đổi? Tôi đã có 1 gương mặt không được "nét" lắm, nhờ thẩm mỹ Hàn Quốc tôi đã tự tin hơn.