>>>> Phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất9 tính năng phải kể đến trong phần mềm quản lí cửa hàng xe máyI. Quản lý mua hàng


Quản lý lộ trình nhập hàng từ nhà cung cấp: Cho biết lộ trình nhập hàng để có kế hoạch nhập hàng về hệ thống Head trong công ty.


Quản lý quá trình nhập hàng về công ty và các cửa hàng của công ty.


Quản lý quá trình trả hàng lại cho nhà cung cấp.


Quản lý quá trình thanh toán tiền cho nhà cung cấp.


II. Quản lý bán hàng


Hệ thống có 4 hình thức bán hàng khác nhau:


Bán lẻ xe: hình thức bán hàng này sẽ lưu vào hệ thống bảo dưỡng và dịch vụ. Có 3 hình thức thanh toán bán hàng (thanh toán 1 lần, hẹn ngày trả, trả góp).


Hình thức hẹn ngày trả và trả góp bộ phận kế toán công nợ kiểm tra để thực hiện thông báo công nợ cho khách hàng.


Thống kê được số lượng xe bán trong ngày cửa từng Head, doanh số nhân viên bán hàng.


Bán sỉ xe, Bán lẻ phụ tùng, Bán sỉ phụ tùng


III. Quản lý kho


Phiếu nhập kho, Xuất kho, Chuyển kho


Điều chuyển kho,Thẻ kho:


Theo dõi chi tiết loại xe, đời xe, màu xe: quá trình nhập dữ liệu


Theo dõi chi tiết từng phụ tùng


IV. Quản lý quỹ


Trả tiền nhà cung cấp


Thực hiện trả tiền nhà cung cấp. Kiểm tra công nợ đối với nhà cung cấp. Có 2 nghiệp vụ trả tiền nhà cung cấp:


Trả tiền nhập hàng xe: thanh toán tiền trước cho nhà cung cấp trước khi nhập hàng về dự vào lộ trình nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.


Trả tiền phụ tùng: thanh toán tiền phụ tùng nhà cung cấp theo từng lô hàng nhập về. Thống kê từng lô hàng đã thanh toán hết chưa và những lô hàng công nợ chưa thanh toán nhà cung cấp.


Chi trước bạ


Đối với khách hàng mua lẻ các Head bán hàng sẽ thực hiện chi trước bạ cho khách hàng. Một xe mua ở Head chỉ thực hiện chi trước bạ 1 lần duy nhất. Khi đã thực hiện trước bạ hệ thống không hiển thị xe để chi trước bạ nữa.


Chi biển số


Đối với khách hàng mua lẻ các Head bán hàng sẽ thực hiện chi biển số cho khách hàng. Một xe mua ở Head chỉ thực hiện chi biển số 1 lần duy nhất. Khi đã thực hiện trước bạ hệ thống không hiển thị xe để chi biển số nữa.


Thu tiền bán hàng


Khi nhân viên bán hàng có thể in trực tiếp phiếu thu tiền nếu khách hàng thanh toán đủ số tiền bán hàng. Còn trường hợp thanh toán chưa hết số tiền thì có thể áp dụng 2 phương thức thanh toán là: hẹn ngày thanh toán và trả góp.


Thu tiền đặt cọc


Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng nhưng chưa lấy hàng hoặc hàng chưa có khách hàng có thể đặt cọc tiền trước. Số tiền đặt cọc sẽ sử dụng trong quá trình mua hàng nếu khách hàng sử dụng khi lấy hàng hoặc hàng về.


Thu tiền hẹn trả


Nhân viên kế toán hàng ngày kiểm tra hoặc kiểm tra trước những khách hàng nào đến hạn thanh toán của ngày hẹn trả để thông báo khách hàng thanh toán cho Head.


Thu tiền trả góp


Nhân viên kế toán sẽ kiểm tra danh sách xe bán hàng trả góp đến hạn góp để thông báo cho khách hàng mang tiền đến trả góp cho Head. Nếu khách hàng thanh toán hết số lần trả góp trước thời hạn thì Head sẽ trừ phần trăm góp những tháng còn lại tạo điều kiện thanh toán trước thời hạn.


Chuyển tiền về công ty


Cuối ngày hệ thống Head của công ty sẽ thực hiện chuyển tiền về trụ sở chính của công ty. Hệ thống sẽ thống kê tất cả hoá đơn chứng từ thu tiền và chi tiền để biết số tiền chuyển về cho công ty bao nhiêu. Hệ thống sẽ tạo ra phiếu chuyển tiền về công ty.


V. Quản lý tiền lương


Ký hiệu chấm công


Chức năng: Quản lý các ký hiệu về công. Ví dụ (+,-,CN,NP…).


Bảng chấm công


Chức năng: Quản lý việc chấm công trong tháng ở cấp bộ phận


Ghi chú: bộ phận gồm (hành chính, bảo dưỡng …)


Lập bảng lương


Chức năng: Quản lý bảng lương trong tháng ở cấp bộ phận


Có thể in và hạch toán trực tiếp


Hạch toán chi phí lương


Chức năng: Hạch toán chi phí lương trong tháng ở cấp độ bộ phận


Trả lương


Chức năng: Quản lý việc chi trả lương cho nhân viên ở cấp độ bộ phận


Có thể in giấy báo nợ và hạch toán trả lương


Có 2 tùy chọn để quản lý lương: Quản lý chi trả lương nội bộ, Quản lý chi trả lương tính thuế


Nộp thuế - bảo hiểm


Chức năng Quản lý việc nộp thuế - bảo hiểm cho nhân viên.


Có thể in giấy báo nợ và hạch toán thuế - bảo hiểm


Có 2 tùy chọn để quản lý nộp bảo hiểm – thuế


Quản lý nội bộ, Quản lý có tính thuế


VI. Quản lý giao dịch với ngân hàng


Chuyển tiền nội bộ: Cho phép chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng trong cùng một công ty.


Nộp tiền vào tài khoản: Cho phép nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty khi Khách hàng thanh toán chuyển khoản.


Séc/Ủy nhiệm chi: Cho phép lập và quản lý Séc/Ủy nhiệm chi mà công ty đã lập trong kỳ.


Tiền đang chuyển: Cho phép theo dõi việc chuyển tiền nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ, báo Có của ngân hàng.


Thẻ tín dụng: là chức năng khi công ty sử dụng thẻ tín dụng để trả tiền cho Nhà cung cấp, Nhân viên.


VII. Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng


Quản lý, thiết lập các công việc cơ bản trong từng chu kỳ bảo dưỡng.


Cấu hình công việc và tiêu chuẩn thực hiện các công việc của từng hãng theo từng chu kỳ bảo dưỡng dựa trên danh sách công việc chung.


Quản lý, kiểm tra thông báo thời gian bảo dưỡng tiếp theo cho khách hàng.


Dựa trên các thông tin khi bán xe thông qua thiết lập chu kỳ bảo dưỡng nhân viên dịch vụ có thể kiểm tra các lần bảo dưỡng các khách hàng tại những thời điểm được thiết lập sẵn hoặc tự chọn.


Dựa trên thông tin tiếp nhận bảo dưỡng xe từ cửa hàng khác nhân viên có thể biết được chu kỳ bảo dưỡng còn lại của khách hàng không mua tại cửa hàng để thông báo bão dưỡng lần tiếp theo.


Thực hiện thông báo bảo dưỡng lưu lại thông tin thông báo và nhân viên thực hiện thông báo.


Quản lý bảo dưỡng, sửa chữa


Quản lý thông tin thực hiện kiểm tra thực tế dựa trên bảng công việc và tiêu chuẩn thực hiện của từng hãng xe qua từng lần bảo dưỡng.


Quản lý thông tin quá trình thực hiện và tình trạng xe sau khi bảo dưỡng, sửa chữa.


Quản lý thông tin nhân viên thực hiện, thời gian thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa.


Quản lý phụ tùng bảo dưỡng, bảo hành


Quản lý phụ tùng bảo dưỡng cho từng khách hàng thông qua phiếu xuất.


Quản lý tình trạng xuất phụ tùng thông qua đó có thể thống kê số lượng phụ tùng thay thế dựa trên tình trạng thay thế : định kỳ, sửa chữa hoặc bảo hành.


Quản lý thu phí bảo dưỡng, sửa chữa in các chứng từ kế toán.


Thông qua danh sách các xe đã được thực hiện, bảo dưỡng sửa chữa nhân viên dịch vụ sẽ thực hiện thu phí bảo dưỡng, sửa chữa bao gồm phí thực hiện và phí thay thế phụ tùng. Nếu khách hàng yêu cầu hẹn trả thì lưu thông tin hẹn trả.


Thông qua danh sách hẹn trả nhận viên dịch vụ có thể kiểm tra những khách hàng đến thời gian hẹn trả hoặc thông qua đó thu nợ.


VIII. Quản lý tài sản cố định


Tính năng


Khai báoTSCĐ, Mua và ghi tăng TSCĐ.


Ghi tăng khác, Ghi giảm, Điều chỉnh, Điều chuyển, Tính khấu hao, Phân bổ và Hoạch toán


Báo cáo từng tính năng


In danh sách từng tính năng trên.


Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản.


Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ.Báo cáo thống kê trên phần mềm MotoSoft


Báo cáo tổng hợp Sổ tài sản cố định.


Sổ theo dõi tài sản tại nơi sử dụng.


Thẻ tài sản cố định.


Bảng đăng ký mức tính khấu hao tài sản cố định.


IX. Kế toán tổng hợp


Nhập số dư ban đầu: cho phép người dùng thêm số dư ban đầu cho từng tài khoản của từng cửa hàng:


Nhập số dư theo từng đối tượng theo dõi:


Nhà cung cấp: cho phép nhập số dư cho tài khoản được chọn theo từng cửa hàng


Nhân viên: cho phép nhập số dư cho tài khoản 141 theo từng cửa hàng.


Khách hàng: cho phép nhập số dư cho tài khoản được chọn theo từng cửa hàng.


Tài khoản ngân hàng: cho phép nhập số dư cho các tài khoản thuộc tài khoản ngân hàng (số tài khoản 112).


Không có đối tượng theo dõi (các tài khoản khác): cho phép nhập số dư cho tài khoản được chọn theo từng cửa hàng.


Khoá sổ kỳ kế toán


Sau khi khoá sổ, người sử dụng không thể thay đổi các chứng từ được hạch toán kể từ ngày khoá sổ mới nhất trở về trước. Muốn thực hiện thay đổi chứng từ bạn phải chạy chức năng bỏ kỳ khoá sổ kế toán để thực hiện thay đổi. Chức năng khoá sổ được thực hiện theo từng Head.


>>> Nguồn: Phần mềm quản lí cửa hàng xe máy


Những lưu ý khi chọn mua phần mềm bán hàng