Mình mới vào SG được 1 thời gian, chưa biết nhiều. Mình đang muốn có bé thứ 2, bé đầu là con gái, nên muốn có nếp có tẻ. Mình đang tìm một số địa chỉ để siêu âm canh trứng. Các mẹ canh trứng tại SG cho mình 1 số địa chỉ với. Mình làm ở Q1.


Cám ơn các mẹ rất nhiều.