Em đang định đăng ký đẻ ở viện C. Cm mới sinh ở viện C cho em hỏi kinh nghiệm, chi phí làm hồ sơ sinh và chi phi đẻ thường, đẻ mổ ở viện C với. Tiền bồi dưỡng bác sĩ, y tá, tiền phòng dịch vụ như nào luôn ạ. Em cảm ơn.