bạn nên vào bệnh viện khám, theo bác Dũng tốn rất nhiều tiền mà kết quả thì không biết thế nào