Các mẹ ơi, đã ai cho xã uống thuốc này chưa vậy? công dụng thế nào hả các mẹ ơi????