Các mẹ cho em hỏi 18m là phải tiêm nhắc lại mũi 6in1 đúng k. Em bữa ra hỏi để tiêm ngta ns tiêm nthe đủ rồi k cần nhắc lại?