mình hôm nay 26w rồi, theo khám thai ở phụ sản An Đông và định sinh ở đây luôn. có mẹ nào sinh ở đây không lên chia sẻ cùng nhé. bé nhà mình hôm nay trộm vía dc 996g rồi, mẹ thì mới lên 6k thôi


mình dự sinh tháng 7 ở An Đông , theo khám bác Tâm, có ai giống vậy không?