• Lịch tiêm viêm não Nhật Bản mũi 1: Tiêm càng sớm càng tốt ngay sau 1 tuổi
  • Lịch tiêm viêm não Nhật Bản mũi 2: sau mũi 1 từ 1 đến 2 tuần
  • Lịch tiêm viêm não Nhật Bản mũi 3: sau mũi 2 là 1 năm.
  • Lịch tiêm viêm não Nhật Bản mũi 4: Sau 3-4 năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi.