mẹ nào giúp em với, em đang cần gấp trong chiều nay, tại lâu rồi em mới đi khám, quên mất rồi