Rửa tay sát khuẩn thường xuyên là một trong những biện pháp giúp bảo vệ chúng ta trước đại dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp. Đây là khuyến cáo của Bộ y tế bên cạnh những yêu cầu khác trong thông điệp 5k như khoảng cách, khẩu trang, khai báo y tế, không tụ tập.

Bên cạnh khẩu trang thì các sản phẩm sát khuẩn tay là rất thiết yếu và cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu thực tế, đã có rất nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sát khuẩn tay.

Tuy nhiên, do sản phẩm sát khuẩn tay thuộc nhóm chế phẩm diệt khuẩn dùng trong y tế và gia dụng. Sản phẩm này thuộc sự quản lý của cục môt trường y tế - Bộ y tế.

Các sản phẩm nước rửa tay khử khuẩn muốn lưu thông trên thị trường cần làm thủ tục Đăng ký lưu hành dung dịch nước sát khuẩn tay

hình ảnh