Chào các mẹ !


Mình được giới thiệu đến khám BS Lan - 193G, Bà triệu. Có mẹ nào đến khám rùi cung cấp cho mình biết 1 vài thông tin với, cụ thể:


- Thời gian khám.


- Mức phí mỗi lần khám.


Mình xin cảm ơn nhiều.