Có mẹ nào siêu am canh trung o cho BS Vĩ chưa? cho minh xin y kien nhan xet voi... Xin cam on.