Mấy hôm nay không hiểu sao con đạp một cách rất là thất thường, lúc nhanh, lúc trầm, lúc thì mạnh Lúc thì khá là yếu ớt. Bởi thế cho nên em rất lo lắng. Bởi vì em không phải này chuyên môn cho nên không biết được thế nào là con đang phát triển, con đang tự động hoạt động. Hay là con đang có gặp vấn đề gì trong bụng mẹ mà muốn truyền đạt tới mẹ qua cách đạp như thế không? Có mẹ thông thái nào ở đây cũng gặp trường hợp như em, hay từng trải qua cho em xin ít