Em chích mũi cuối cùng của viêm gan B ngày 30/04/2010, sau đó 10 ngày là em biết có thai. Em không biết có ảnh hưởng gì không, hiện thai của em được 9 tuần. Mọi người có kinh nghiệm chia sẻ với em với