E mới có bầu tập 2, đi khám ở bác sỹ Mai ở Đê la thành.Bác ý cho thuốc Elasti -Q vitamins & minerals. e bảo bác ý em đang uống Procare, bác ý bảo uống linh tinh, muốn sẩy thai à. chẳng biết thế nào. có bầu tập 1, e uống procare đến lúc đẻ. mẹ nào có kinh nghiệm uống thuốc này rùi, chia sẻ cho e với ạ