Có ai biết địa chỉ và tel của bác sỹ Hương_ phó khoa sản bệnh viện C không cho tớ biết với.


Cảm ơn nhiều!