Hxhx em mang thai đến nay tròn 37 tuần hôm vừa rồi e đj siêu âm bé nhà e hố sau giãn 15mm bsi có bảo là bất thường hxhx e cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi ạ nhưg em muốn hỏi có mẹ nào như e không con e tất cả bình thường hết có mỗi hố sau là giãn hxhx mong các mẹ cho e xjn ít kinh nghiệm ạ gmailcuae e là pexjnk1992@gmail.com