Các mẹ có kinh nghiệm cho mình hỏi với: BV nào ở HN không có khoa sản ạ?


Mình hỏi thế là vì, nghe các mẹ trên diễn đàn nói, BV nào không có khoa sản (VD như BV Saint Paul) thì họ cho làm thủ tục chuyển BHYT, còn những BV có khoa sản thì họ không cho mình làm thủ tục chuyển BHYT. Mình hỏi để biết để còn đăng ký BHYT.