Em bị sẩy thai nhiều lần, nghe mấy chị em trên hội ở fb nói có bs Thái trước làm ở bv Hungf Vương giữ thai tốt. Có mom nào trong nhóm mình đã đi chưa cho em xin thêm động lực với. Em cảm ơn.