M đang ở tuần 26. Do mới mổ khối u tháng trước. 


nên có thể sẽ phải mổ chỉ định, sớm hơn dự kiến sinh

mong các mẹ đã từng mổ cho xin ít kinh nghiệm, review về 3 bệnh viện này với ạ. E tập đầu. Lại hiếm con nên rất hoang mang ạ