Mng ơi cho em hỏi ở bệnh viện quốc tế Thái Hoà , Tp.Cao Lãnh . Bác sĩ nữ nào sẽ khám thai và đỡ đẻ oki hông ạ,mong mng giúp đỡ em