có chị e nào đã đi khám b sĩ Quân cho e xin tí ý kiến ạ!