các mẹ cho mình hỏi mình đang có bầu nhưng rất sợ ăn cá , mình định uống omega3 hiệu Ubb của Mỹ , uống dầu cá như thế có sao ko a?