Các mẹ ơi, mình có hai băn khoăn nhờ các mẹ giải đáp giúp:


- Bé nhẹ cân, lười ăn, kém hấp thụ có nên cho bổ xung vitamin và men tiêu hóa không các mẹ? Xin các mẹ chỉ giúp nên dùng loại nào và chia sẻ nếu mẹ nào đã thành công.


- Bé lười ăn mà vẫn ị nhiều thì như vậy lượng chất hấp thụ được ít phải không?