Gấp, gấp, các mẹ ơi, cứu với. Cũng tại mẹ cháu ăn hơi ngon miệng thế là chén tới độ bây giờ đầy bụng quá mà không biết làm gì cho đỡ ậm ạch ??? Motilium M thì không được dùng vì mẹ cháu mới sinh được 2,5 tháng, cho bé bú mẹ hoàn toàn. Các mẹ có biết thuốc hay mẹo nào chữa cho mẹ cháu với...hix