Các mẹ ơi, con gái em từ khoảng 2 tháng nay, thỉnh thoảng lại bị đỏ ở hai lỗ mũi, mà chỉ khi nào ăn đồ lạ, hoặc đồ tanh là bị. Em có nghe một vài người lớn nói là cháu bị bệnh cam.


Có ai đã có con bị bệnh cam mà biết chỗ mua thuốc không chỉ dùm em với. Em đang ở Sài Gòn mà không biết chỗ nào bán cả.


Cháu chỉ bị đỏ ở hai lỗ mũi, đỏ vài ngày mới hết, nhìn tội nghiệp lắm ạ.


Giúp em với!