Em đi học ở Yên Bái và được 1 anh bếp trưởng tặng 1 cái dạ dày nhím đã phơi khô... Hôm mang về em đưa cho ông nội nhưng do ông lỡ để ở nơi ẩm, nên nó đã lốm đốm mốc, cho em hỏi cái dạ dày nhím ấy còn dùng được nữa không và dùng như thế nào, có tác dụng gì? Xin cảm ơn...