mọi người ơi cho mình hỏi xíu, cháu mình ngày mốt đi tiêm phòng. mấy lần trước tiêm phòng thấy cháu mình hay sốt sau khi tiêm mình với em mình xót lắm. bữa mẹ mình lên thì nghe bảo là em mình phải ăn lá tía tô hôm trước rồi cho bé bú . thì hôm sau bé sẽ đỡ đau hơn và đỡ sốt hơn. Không biết như thế có được không mọi người ạ