Kính gửi: BTC_TTTVCNCB


Hiện nay em đã có em bé được 26 tháng tuổi,từ lập gia đình đến nay em rất ngại uống thuốc tránh thai vì em nghe các chị nói khi uống thuốc tránh thai lâu ngày sau này để có con lại rất khó và rất nóng nên dễ bị nám da mặt. Thực tế những người từng uống thuốc đã nói như vậy, trong khi thông tin về an toàn sử dụng thuốc thì nói rằng sau khi ngưng thuốc sẽ có con lại bình thường.


Em rất hoang mang vấn đề này và nhờ chương trình tư vấn giúp để có thể sử dụng thuốc tranh thai một cách an tàn và hiệu quả


Xin cảm ơn