Các mẹ ơi có mẹ nào biết đến thực phẩm dinh dưỡng (hay thực phẩm thuốc )mà tập đoàn Vision cung cấp không , em thấy họ nói đó là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi vì họ có từng nhóm sản phẩm chuyên sâu riêng. Vậy có mẹ nào có thông tin cụ thể hay đã sử dụng thì cho em biết thêm thông tin với và để các mẹ khác biết luôn