Em nghe một chị mách là tổ yến tốt cho đường hô hấp nên vừa gửi mua từ Nha Trang được 1 lạng tổ yến. Mẹ nào biết rõ hơn về công dụng và cách chế biến tổ yến tư vấn cho em với ạ. E xin đa tạ .