Bé nhà em 3 tuổi rôi, làm biếng ăn cháo, cơm cung không chịu ăn nữa, 1 lon sữa ep bé uống đến gần cả tháng. Nhưng bé vẫn lanh lợi. Mọi hoạt động và sự phát triên của bé đều bình thường. Vì bà chị họ mình thấy mình chia sẽ vậy nên kiêu mình mua yến về chưng cho bé uống. Mình 1 tháng làm 10 lần và cho bé dăm thêm phomai, trái cây, rau qua. Nên bé phát triển vẫn tốt. Nhưng mình vẫn lo vì không ăn cơm, khôbg có tinh bột cho bé. Có mẹ nào


có kinh nghiệm nào chia sẽ với mình không?