Chào các mẹ. KM vừa mới nằm viện, bệnh không nặng lắm nhưng không chịu ăn uống gì cả nên chỉ còn da bọc xương thôi ạ:Crying:


Mẹ cháu muốn hỏi các mẹ có những món nào bổ bổ một tý, nhờ các mẹ chia sẻ để mẹ cháu cho cháu ăn trả bữa, mong lấy lại mấy cân bị mất, (bình thường chỉ roi rói thôi ạ, ốm dậy h chỉ còn da và xương)


MOng các mẹ chia sẻ sớm ạ


Mẹ cháu cám ơn trước và xin làm theo ngay ạ.