Chúc các mẹ may mắn. Tầng 42 là tầng thứ 2 tớ xây. Chắc có may mắn rồi đây . Mong cả nhà thắng lợi. Lên cũng thắng - xuống cũng thắng :Applause: :Rose::Rose::Rose: