:LoveStruc::LoveStruc:


Mình vừa đi bán Gu, lãi được chút ít, thôi thì gọi là lấy may cộng với sự "tín nhiệm" của các mẹ, mình xung phong mở top mới để hội nhà mình tiếp tục trao đổi thông tin với nhau! Chúc các mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Buôn bán thuận lợi, mua may bán đắt :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Up giá Sì gòn chiều cho các mẹ tham khảo!


Bảng Giá TP.HCM Ngày 03/6/2010


***


Giá Vàng Thế Giới Lúc 15:52 là $1,222.28/ oz


Giá Vàng SJC Lúc 15:52


Mua - Bán: 27845 - 27865


Giá Vàng Nhẫn 9999 Lúc 15:52


Mua - Bán: 27100 - 27300


Giá Vàng Nhẫn 95% Lúc 15:52


Mua - Bán: 26250 - 26350


Giá USD Lúc 15:52


Mua - Bán: 18970 - 18990


Giá EURO Lúc 15:52


Mua - Bán: 23300 - 23400


Giá BẢNH ANH Lúc 15:52


Mua - Bán: 27840 - 27930


Giá YÊN NHẬT Lúc 15:52


Mua - Bán: 20490 - 20580


Giá Franc THỤY SĨ Lúc 15:52


Mua - Bán: 16450 - 16530


Giá Dollar CANADA Lúc 15:52


Mua - Bán: 18290 - 18360


Giá Dollar ÚC Lúc 15:52


Mua - Bán: 16090 - 16160


Giá Dollar NewZealand Lúc 15:52


Mua - Bán: 13110 - 13180


Giá Dollar SINGAPORE Lúc 15:52


Mua - Bán: 13550 - 13630


Giá Dollar HONGKONG Lúc 15:52


Mua - Bán: 2420 - 2440


Giá Nhân Dân Tệ CNY Lúc 15:52


Mua - Bán: 2780 - 2800


Trả Lời Với Trích Dẫn