Thị thực (visa) Mỹ có hai loại chính: thị thực thường trú (còn gọi là “thị thực định cư” hoặc “thẻ xanh”) và thị thực tạm trú (còn gọi là “thị thực không định cư”).

Cách dễ dàng nhất để giải thích làm thế nào có thể sống và làm việc tại Mỹ là tóm lược Luật Di Trú Hoa Kỳ. Đây là “bức tranh lớn”. Một khi bạn nhận thấy hết các khả năng, điều này có thể giúp bạn quyết định lựa chọn nào là phù hợp nhất với mình.

Nhập cư Mỹ có hai loại: thị thực thường trú (còn gọi là “thị thực định cư” hoặc “thẻ xanh”) và thị thực tạm trú (còn gọi là “thị thực không định cư”).

https://www.usdirect1.com/so-sanh-visa-dinh-cu-va-visa-khong-dinh-cu-my/

hình ảnh