Các mẹ ơi, hôm rồi nghe báo chí nói là VN bắt đóng cửa hết các sàn vàng, vậy bây giờ mình muốn mở tài khoản giao dịch vàng, ngoại hối thì làm sao nhỉ?