Phân tích GBPUSD 21/10-Brexit có thể lại bị hoãn.


Chiến lược tham khảo : GBPUSD 21/10- Bán 1.295-1.297, Dừng lỗ 1.30, TP 1.28.


Chi tiết : https://blogngoaihoi.net/phan-tich-gbpusd-21-10-brexit-co-the-lai-bi-hoan/