Xu hướng sẽ tăng trong hôm nay:


Loading interface...


Chi tiết xem ở link


https://kenhforex.com/phan-tich-cap-usd-cad-ngay-22-10-2019-xu-huong-tang/