Xin phép cả nhà, em xin mở tầng mới:


Em chúc cả nhà luôn ra vào đúng nhịp, mua thấp bán cao, và luôn đoàn kết nhé!


Link tầng trước với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
của giao dịch W01/2010
đây ạ:


http://www.webtretho.com/forum/f237/nha-chung-tang-43-nha-chung-sang-nam-moi-ca-nha-vui-phoi-phoi-doan-dinh-day-thanh-cong-vni-tang-tan-toi-chung-no-chao-nam-moi-cac-thanh-vien-ho-hoi-don-xuan-ve-447988/index112.html#post11180830