Xin thay mặt cả nhà, bé Zin mở tầng mới:


Deo vần thơ chào mừng nhà mới


Mong tầng này vươn tới những đỉnh cao


Vờ ni tăng điểm ào ào


Vượt mốc 600 điểm đón chào năm sang


Đã qua rồi thuở đông tàn


Cùng nhau hưởng cảnh huy hoàng ngày xuân.


Link các tầng trước